logo

Rapportage minderheden 1998

Rapportage minderheden 1998
13 juli 2009, pdf, 1MB
Auteur(s)
P.T.M. Tesser F. van Dugteren J.G.F. Merens
Publicatiedatum
24 november 1998
Trefwoorden
Niet-Westerse MigrantenOuderen
Aantal pagina's
375
ISBN/ISSN/anders
9057491184
Reeks
Cahier
Volgnummer
153

Ouderen uit de minderheden vormden tot voor kort nog een zeer kleine groep. Sinds het begin van de jaren negentig is hun aantal echter sterk toegenomen. Het zijn personen die zich in de jaren zestig en zeventig als primaire migranten in Nederland hebben gevestigd en voor wie nu de 'derde levensfase' aanbreekt. Hun bijzondere situatie roept de vraag op hoe het hun in de snel veranderende Nederlandse samenleving van de jaren tachtig en negentig is vergaan. Hoe staan zij er maatschappelijk en in hun persoonlijke leven voor? Over welke middelen beschikken zij om de ongemakken die de oude dag met zich meebrengt tegemoet te treden? Hoe is hun gezondheid? Kunnen zij optimaal gebruikmaken van de gezondheidszorg en vinden ze hun weg in het fijnmazige stelsel van zorgvoorzieningen voor ouderen? Wat is hun plaats in het minderhedenbeleid, in het ouderenbeleid? En, meer algemeen: in hoeverre is het overheidsbeleid toereikend voor de problemen waar deze ouderen mee te maken hebben?

In deze rapportage is de verspreid beschikbare informatie voor de beantwoording van deze vragen bijeengebracht en geanalyseerd. In een afzonderlijk hoofdstuk wordt het beleid van de rijksoverheid, dat voor ouderen uit de minderheden van belang is, beschreven en van commentaar voorzien.

De Rapportage minderheden 1998 is de zesde van de reeks jaarlijkse minderhedenrapportages die het Sociaal en Cultureel Planbureau vervaardigt op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 1998 / Rapportage minderheden 1998

Menu