logo

Sociaal en Cultureel Rapport 1998

Vijfentwintig jaar sociale verandering is het centrale thema van dit Sociaal en Cultureel Rapport 1998. Het rapport biedt een overzicht van de maatschappelijke ontwikkelingen, de situatie van de Nederlandse bevolking en het gevoerde sociaal en cultureel beleid in het laatste kwart van deze eeuw. Het SCP dat dit jaar ook vijfentwintig jaar bestaat, stelt dit rapport elke twee jaar op.

De maatschappelijke veranderingen kunnen volgens het SCP het best worden samengevat met voortgaande individualisering. Mensen geven steeds meer zelf vorm aan hun bestaan en de afhankelijkheid van anderen wordt minder. Er zijn meer eenpersoonshuishoudens; meer gehuwde vrouwen zijn gaan werken en de gezinnen zijn kleiner geworden.

Opvallende andere ontwikkelingen zijn de opkomst van de informatie technologie, het ontstaan van een multi-etnische samenleving, de informalisering van de omgangsvormen en de strijd om het behoud van de verzorgingsstaat. Typische problemen in de laatste kwart van de twintigste eeuw zijn de armoede in de grote steden, de langdurige werkloosheid en de stijgende criminaliteit.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 1998 / Sociaal en Cultureel Rapport 1998

Menu