logo

Armoedemonitor 1999

Armoedemonitor 1999
07 juli 2009, pdf, 1MB
Publicatiedatum
11 november 1999
Trefwoorden
ArmoedeBijstandInkomenLeefsituatieSociale zekerheid
Aantal pagina's
234
ISBN/ISSN/anders
9057491400
Reeks
Cahier
Volgnummer
163
Uitgever
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

De Armoedemonitor 1999 schetst een zo volledig en actueel mogelijk beeld van armoede in Nederland. Het boek geeft daarmee een feitelijke basis aan het armoededebat. Het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek hebben een groot aantal gegevens over armoede verzameld en geanalyseerd. De uitkomsten zijn in deze publicatie op een rij gezet. Ook wordt een deel van het armoedebeleid geƫvalueerd. De volgende vragen staan centraal:

 • Hoeveel armen heeft Nederland?
 • Is het aantal armen in de loop der tijd gegroeid?
 • Hebben armen minder gunstige leefomstandigheden?
 • Treft armoede bepaalde groepen, zoals eenoudergezinnen, alleenstaanden, allochtonen en (ex-)studenten?
 • Is er sprake van feminisering van armoede?
 • Verkeren huishoudens langdurig in armoede? Zijn daar patronen in te herkennen?
 • In welke stadsdelen zijn de langdurig arme huishoudens geconcentreerd?
 • Leidt het vinden van werk tot een duurzame ontsnapping uit armoede?
 • Heeft de gunstige werkgelegenheidsontwikkeling van de jaren negentig geleid tot dalende armoedecijfers?
 • Wat is de invloed van het recente armoedebeleid op het aantal armen?
 • Wat vinden de bewoners van achterstandswijken zelf van het lokale armoedebeleid?

Over het meten van armoede hebben het CBS en het SCP een aparte publikatie gemaakt.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 1999 / Armoedemonitor 1999

Menu