logo

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
07 juli 2009, pdf, 576kB
Auteur(s)
Monique Turkenburg
Publicatiedatum
09 december 1999
Trefwoorden
GemeentenLokaal beleidNiet-Westerse MigrantenOnderwijs
Aantal pagina's
153
ISBN/ISSN/anders
9057495171
Reeks
Cahier
Volgnummer
164

Met de invoering van de Wet gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA-beleid) per 1 augustus 1998 is het voormalige onderwijsvoorrangsbeleid een taak geworden voor gemeenten. De komende jaren moet het onderwijsachterstandenbeleid in samenwerking met de schoolbesturen op lokaal niveau worden ontwikkeld en uitgevoerd.

Het overwegende argument voor de decentralisatie van het onderwijsachterstandenbeleid is de veronderstelling dat het bestrijden van onderwijsachterstanden vraagt om een aanpak die op maat gesneden is. Het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA-beleid) legt de basis om dit 'maatwerk' te leveren. Het uiteindelijke doel is dat alle leerlingen in het onderwijs - ook leerlingen uit sociale achterstandsgroepen - hun talenten tot ontwikkeling kunnen brengen.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) voert in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W) het onderzoek Beleidsproces gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid uit.

Dit Cahier geeft een indruk van de wijze waarop het beleid op lokaal niveau gestalte heeft gekregen. Op grond van een enquĂȘte onder gemeenten is een overzicht gemaakt van de stand van zaken rond het GOA-beleid, kort na het van kracht worden van de wet. Er is zicht gekregen op het aantal gemeenten dat een GOA-beleid voert, de fase waarin zij verkeren en de vorm die het beleid lokaal aanneemt. Op grond van de inhoudelijke keuzen die gemeenten hebben gemaakt en de bestuurlijk-organisatorische vorm die men daarbij kiest, zijn verschillende beleidstypen onderscheiden.

Deze inhoudelijke en bestuurlijke typering van het GOA-beleid vormt het eerste deel van het onderzoek.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 1999 / Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Menu