logo

Lokaal jeugdbeleid

Een inventariserend onderzoek

Lokaal jeugdbeleid
07 juli 2009, pdf, 335kB
Auteur(s)
R. Gilsing
Publicatiedatum
14 oktober 1999
Trefwoorden
JongerenLokaal beleid
Aantal pagina's
135
ISBN/ISSN/anders
9057491346
Reeks
Cahier
Volgnummer
161

In het jeugdbeleid hebben gemeenten een belangrijke rol toebedeeld gekregen. Zij moeten preventief jeugdbeleid ontwikkelen ter vergroting van de kansen van jeugdigen en het voorkomen van uitval. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderzoek uit naar het lokale jeugdbeleid. In dit rapport wordt verslag gedaan van de eerste fase van dit onderzoek. Deze fase is inventariserend en beschrijvend van aard. Er wordt een beeld gegeven van de omvang van het gemeentelijke voorzieningenaanbod voor jeugdigen, alsmede van de mate waarin het jeugdbeleid is ontwikkeld. Verder wordt ingegaan op een aantal inhoudelijke aspecten van het lokale jeugdbeleid en de mate waarin gemeenten jeugdigen bij hun beleid betrekken. Dit rapport vormt de basis voor verder onderzoek naar lokaal jeugdbeleid, waarin de effecten van dit beleid in kaart worden gebracht. Het onderzoek naar lokaal jeugdbeleid maakt deel uit van het SCP- onderzoeksprogramma Lokaal sociaal beleid.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 1999 / Lokaal jeugdbeleid

Menu