logo

Sociale en Culturele Verkenningen 1999

Sociale en cultureleVerkenningen 1999
09 juli 2009, pdf, 1MB
Publicatiedatum
02 juli 1999
Trefwoorden
Collectieve sectorCriminaliteitInkomenInkomensongelijkheidInternationaalJustitieOverheidsuitgavenParticipatiePublieke opinieStedenWelzijnZorg
Aantal pagina's
246
ISBN/ISSN/anders
9057491303
Reeks
Cahier
Volgnummer
157

De Sociale en Culturele Verkenningen (SCV) worden jaarlijks op verzoek van de Tweede Kamer door het Sociaal en Cultureel Planbureau uitgebracht. Doel van deze rapporten is het beschrijven van de leefsituatie van de bevolking en het analyseren van actuele ontwikkelingen op belangrijke beleidsterreinen van de overheid. Terugkerende onderwerpen zijn: het opinieklimaat ten aanzien van de overheid en politiek, de leefsituatie van de Nederlandse bevolking en de quartaire sector, dit jaar inclusief de opvang van asielzoekers. In de SCV 1999 wordt eveneens een beeld geschetst van de situatie in de grote steden waarbij onder meer onderwijs-, arbeids- en inkomensverschillen worden geanalyseerd. Voorts wordt de ontwikkeling van sociale en politieke participatie over de periode 1972-1998 in kaart gebracht en wordt een relatie gelegd naar sociaal vertrouwen. In verband met de voorgenomen wetswijziging en de publieke discussie over taakstraffen, is een hoofdstuk opgenomen over de stand van zaken rond taakstraffen. De SCV bevat ten slotte een vergelijking van het gebruik en de kosten van medicijnen in enkele West- Europese landen. De gevonden verschillen worden in internationaal cultureel perspectief geplaatst.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 1999 / Sociale en Culturele Verkenningen 1999

Menu