logo

Tussen overschot en tekort

De aansluiting tussen onderwijs en arbeid in de quartaire sector en in de marktsector vergeleken

Tussen overschot en tekort
07 juli 2009, pdf, 632kB
Auteur(s)
Lex Herweijer
Publicatiedatum
28 oktober 1999
Trefwoorden
ArbeidOnderwijs
Aantal pagina's
162
ISBN/ISSN/anders
9057491354
Reeks
Cahier
Volgnummer
162

Veel opleidingen van middelbaar en hoger niveau zijn gericht op functies in de quartaire sector. Als gevolg van de groeiende deelname aan hoger onderwijs is het aanbod van afgestudeerden van opleidingen gericht op de quartaire sector aanzienlijk toegenomen. Het is de vraag in welke mate dat toegenomen aanbod is opgenomen in de arbeidsmarkt. Zijn er overschotten aan quartair opgeleiden ontstaan, zoals voorspeld in het verleden? Komen zij meer dan voorheen terecht in andere sectoren dan waar hun opleiding op gericht was? Hoe is de aansluiting tussen de gevolgde opleiding en het niveau van de functies van quartair opgeleiden?

Dit Cahier beoogt de kwantitatieve en kwalitatieve aansluiting tussen onderwijs en arbeid in de quartaire sector in kaart te brengen. De vergelijking van de quartaire sector met de marktsector neemt daarbij een belangrijke plaats in. Aan de orde komen:

  • de arbeidsmarktparticipatie en de arbeidsmarktbestemming van quartair opgeleiden;
  • kenmerken van functies en van werknemers in de quartaire sector;
  • overschotten en tekorten aan quartair opgeleiden;
  • de aansluiting tussen het niveau van de opleiding en het niveau van het werk;
  • het inkomen van quartair opgeleiden;
  • de beleving van de kwaliteit van het werk in de quartaire sector;
  • de belangstelling voor quartaire sectoropleidingen en de achtergronden van de keuze voor die opleidingen.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 1999 / Tussen overschot en tekort

Menu