logo

Variatie in participatie

Achtergronden van arbeidsdeelname van allochtone en autochtone vrouwen

Variatie in participatie
07 juli 2009, pdf, 365kB
Auteur(s)
Erna Hooghiemstra J.G.F. Merens
Publicatiedatum
16 september 1999
Trefwoorden
ArbeidEmancipatieNiet-Westerse MigrantenParticipatie
Aantal pagina's
104
ISBN/ISSN/anders
9057491338
Reeks
Cahier
Volgnummer
159

De vier groepen allochtone vrouwen die in dit rapport zijn onderzocht, volgen de trend van toenemende arbeidsparticipatie. Sommigen blijven toch nog steeds (ver) achter, anderen werken inmiddels meer dan gemiddeld. Alle etnische groepen veranderen, maar behouden ook deels een eigen leefwijze. Deze heeft soms wel en soms niet invloed heeft op deelname aan de arbeidsmarkt.

In dit rapport wordt onderzocht welke factoren vrouwen op weg naar werk helpen en welke factoren drempels opwerpen om te gaan werken. Er is aandacht voor de verschillende migratieachtergronden, de specifieke situaties bij de vrouwen thuis en de verschillen in opleidingsniveau. Bij elke groep is sprake van bijzondere patronen, die uitgebreid worden beschreven. Daarnaast zijn er vele overeenkomsten tussen de allochtone en autochtone vrouwen. Vooralsnog domineert de verscheidenheid.

Het slothoofdstuk plaatst de bevindingen in het licht van het beleid. Bezien wordt welke beleidsmaatregelen nodig zijn om te voorkomen dat sommige groepen buiten de boot van het reguliere beleid vallen.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 1999 / Variatie in participatie

Menu