logo

Verspilde energie?

Wat doen en laten Nederlanders voor het milieu

Verspilde energie
09 juli 2009, pdf, 586kB
Auteur(s)
E.M. Steg
Publicatiedatum
21 mei 1999
Trefwoorden
Milieu
Aantal pagina's
145
ISBN/ISSN/anders
9057491230
Reeks
Cahier
Volgnummer
156

Veel milieuproblemen nemen vooral toe door de stijgende productie en consumptie, en dus door het gedrag van consumenten. Er is dan ook een groeiend besef dat milieuproblemen mede moeten worden opgelost door gedragsverandering van consumenten. Consumenten zijn echter een moeilijk bereikbare doelgroep in het milieubeleid.

Deze studie beoogt antwoord te geven op de vraag wat consumenten doen en laten voor het milieu, en in welke mate zij rekening houden met het milieu. Hierbij wordt vooral ingegaan op gedragingen die een bijdrage leveren aan het energieverbruik van huishoudens. Daarnaast wordt aandacht besteed aan onder meer afvalscheiding en de aankoop van milieuvriendelijke voeding en producten. Ook wordt nagegaan welke rol milieuoverwegingen spelen bij deze gedragingen, en welke verschillen er bestaan in milieurelevant gedrag tussen groepen onder scheiden naar huishoudenstype, inkomen, leeftijd, opleidingsniveau en stedelijk heid van de woonomgeving.

Aan het eind van het rapport worden aanbevelingen gedaan voor beleidsinter venties die gericht zijn op het verminderen van het milieubeslag van huishoudens.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 1999 / Verspilde energie?

Menu