logo

Altijd weer die auto!

Sociaal- en gedragswetenschappelijk onderzoek en het verkeers- en vervoerbeleid

Altijd weer die auto
06 juli 2009, pdf, 218kB
Auteur(s)
E.M. Steg Nelly Kalfs
Publicatiedatum
15 december 2000
Trefwoorden
Mobiliteit
Aantal pagina's
85
ISBN/ISSN/anders
9037700306
Reeks
Onderzoeksrapport
Volgnummer
2000-2

Waarom blijft het autoverkeer in Nederland toenemen? Waarom is de auto zo belangrijk voor mensen? Waarom roept voorgesteld verkeers- en vervoersbeleid soms weerstand op en is het beleid minder effectief dan vooraf gedacht? Dit rapport biedt inzicht in de antwoorden die op deze vragen kunnen worden gegeven op basis van sociaal-wetenschappelijk en met name gedragswetenschappelijk onderzoek.
In het autogebruik manifesteren zich algemenere maatschappelijke trends, zoals individualisering. Voor het individu biedt de auto niet alleen gemak, maar ook status, identiteit en sensatie. Bij het ontwikkelen van beleid moet met dergelijke beweegredenen van automobilisten rekening worden gehouden. Dit rapport gaat ook in op het gebruik van sociaal-wetenschappelijke onderzoek in het beleid.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2000 / Altijd weer die auto!

Menu