logo

Armoedemonitor 2000

Armoedemonitor 2000-Hoofdstuk1tm4
06 juli 2009, pdf, 236kB

Gerelateerde informatie

Publicatiedatum
30 november 2000
Trefwoorden
ArmoedeSociale zekerheid
Aantal pagina's
196
ISBN/ISSN/anders
9037700268
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2000-6
Uitgever
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

De Armoedemonitor 2000 bevat de meest actuele gegevens over armoede in Nederland, verzameld en geanalyseerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek.
De omvang en ontwikkeling van armoede worden in beeld gebracht op basis van de inkomenshoogte, de armoededuur, het eigen vermogen en de vaste lasten.
Veel aandacht gaat ook uit naar de dynamiek van armoede: sommige huishoudens verkeren permanent onder de armoedegrens, terwijl andere eenmalig of wisselend arm zijn.
Enkele bijzondere onderwerpen komen uitgebreid aan bod, zoals generatie-overschrijdende armoede, concentraties van armoede in bepaalde gebieden, de mogelijkheden tot 'sociale activering' bij arme huishoudens, en het effect van het armoedebeleid dat de laatste jaren is gevoerd.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2000 / Armoedemonitor 2000

Menu