logo

Secularisatie in de jaren negentig

Kerklidmaatschap, veranderingen in opvattingen en een prognose

Secularisatie in de jaren negentig
06 juli 2009, pdf, 215kB
Auteur(s)
J.W. Becker J.S.J. de Wit
Publicatiedatum
28 september 2000
Trefwoorden
Religie
Aantal pagina's
86
ISBN/ISSN/anders
9037700195
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2000-3

Nederland geldt als in hoge mate geseculariseerd. Het kerklidmaatschap is er in verhouding laag, de aanhang voor geloofswaarheden is er gering. Blijft deze situatie ongewijzigd bestaan, of zal een behoefte aan zingeving zich op den duur sterker gaan manifesteren? Het Sociaal en Cultureel Planbureau rapporteerde eerder over de levensbeschouwelijke situatie in Nederland: Secularisatie in Nederland, 1966-1991 (1994) en Secularisatie en alternatieve zingeving in Nederland (1997). Deze studie is daarop een vervolg. Nieuwe gegevens over het kerklidmaatschap en de levensbeschouwing zijn geanalyseerd. Er is een poging ondernomen om de gevoeligheid voor de secularisering bij de Nederlandse islam vast te stellen. De aanhang voor de kerkgenootschappen, inclusief de islam, is geprognosticeerd tot 2010.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2000 / Secularisatie in de jaren negentig

Menu