logo

De leefsituatie van allochtone ouderen in Nederland

Stand van zaken, ontwikkelingen en informatielacunes

De leefsituatie van allochtone ouderen in Nederland
30 juni 2009, pdf, 2MB
Auteur(s)
Jaco Dagevos
Publicatiedatum
17 december 2001
Trefwoorden
LeefsituatieNiet-Westerse MigrantenOuderenZorg
Aantal pagina's
138
ISBN/ISSN/anders
9037700802
Reeks
Onderzoeksrapport
Volgnummer
2001-21

Achteraf gezien markeren de jaren zestig het begin van een omvangrijke instroom van migranten in Nederland. Hij nam een aanvang met de komst van arbeidsmigranten vanuit landen rondom de Middellandse Zee en met migranten vanuit Suriname en de Antillen, die meestal als jongvolwassenen in Nederland arriveerden. Inmiddels zijn we zo'n veertig jaar verder en de meesten van hen behoren inmiddels tot de ouderen. Deze studie maakt de balans op. Duidelijk wordt gemaakt hoeveel allochtone ouderen er op dit moment in Nederland zijn en hoe het met hun leefsituatie is gesteld. Aandacht gaat onder meer uit naar het opleidingsniveau, de beheersing van de Nederlandse taal, de arbeidsmarktpositie en het verloop van de maatschappelijke loopbaan, naar kenmerken van sociale netwerken en naar gezondheid en opvattingen over en behoefte aan zorg. De studie mondt uit in een inventarisatie van thema's waarover nog weinig bekend is en nader onderzoek vragen. Deze studie is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2001 / De leefsituatie van allochtone ouderen in Nederland

Menu