logo

Maten voor gemeenten

Een verkennende studie naar prestatieindicatoren in het kader van het ‘Plan van Aanpak Transparantie in de financiële verhouding’

Maten voor gemeenten
30 juni 2009, pdf, 453kB
Auteur(s)
Bob Kuhry Ab van der Torre
Publicatiedatum
13 juni 2001
Trefwoorden
Doelmatigheid
Aantal pagina's
59
ISBN/ISSN/anders
2001061301
Reeks
Werkdocument
Volgnummer
74

Er was behoefte aan een beter inzicht in de relatie tussen de taken en middelen van de gemeentelijke bestuurslaag. Dit is een voorstudie daarnaar, die moet worden beschouwd als een eerste aanzet tot een grotere studie. Er was al veel bekend op reguliere basis over uitgaven en prestaties van gemeenten. In combinatie met het geschetste interpretatiekader kan dit de transparantie van taken en middelen van de gemeentelijke bestuurslaag verhogen.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2001 / Maten voor gemeenten

Menu