logo

Ontwikkelingen in reïntegratie van uitkeringsontvangers

Ontwikkeling in reintegratie van uitkeringsontvangers
30 juni 2009, pdf, 1MB
Auteur(s)
Gerda Jehoel-Gijsbers Stella Hoff Jean Marie Wildeboer Schut
Publicatiedatum
27 juni 2001
Aantal pagina's
188
ISBN/ISSN/anders
2001062701
Reeks
Werkdocument
Volgnummer
75

In de laatste jaren van hoogconjunctuur heeft de aandacht voor reïntegratie wat uitkeringsgerechtigden betreft zich verlegd naar de 'harde kern van werklozen'. Ook het hoge aantal arbeidsongeschikten staat nu sterker in de belangstelling. Deze voorstudie beoogt aan de hand van literatuurstudie en bestaande databronnen een beeld te geven van de ontwikkelingen gedurende de jaren negentig in de reïntegratie van de uitkeringsontvangers. Besproken wordt welke factoren deze reïntegratie mogelijk beïnvloeden, hoeveel uitkeringsgerechtigden volgens diverse criteria het werk zouden kunnen hervatten, hoe de feitelijke reïntegratie zich heeft ontwikkeld en welke beleidsmaatregelen er op dit terrein in het buitenland worden genomen.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2001 / Ontwikkelingen in reïntegratie van uitkeringsontvangers

Menu