logo

Oudkomers in beeld

De schatting van een mogelijke doelgroep

Oudkomers in beeld
06 juli 2009, pdf, 1MB
Auteur(s)
Paul Tesser Rob van der Erf
Publicatiedatum
24 april 2001
Trefwoorden
Niet-Westerse Migranten
Aantal pagina's
74
ISBN/ISSN/anders
2001042401
Reeks
Werkdocument
Volgnummer
71

Sinds het begin van de jaren zestig hebben zich grote aantallen migranten in Nederland gevestigd. Een deel van hen participeert met succes aan de Nederlandse samenleving, maar velen hebben de aansluiting niet gevonden. Dat komt vaak door een onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal en een te geringe kennis van de Nederlandse samenleving. Sinds 1998 worden nieuwe migranten uit een groot aantal herkomstlanden daarom verplicht tot deelname aan een inburgeringsprogramma. De grote meerderheid van de migranten was uiteraard al voor de totstandkoming van deze regeling in Nederland gevestigd. Deze zogeheten oudkomers zijn vaak evenmin voldoende toegerust om zich een bevredigend bestaan in de Nederlandse samenleving te kunnen verwerven. Ook voor deze 'oudkomers' kan een inburgeringsprogramma zinvol zijn. Daarom is de rijksoverheid gestart met een oudkomersbeleid.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2001 / Oudkomers in beeld

Menu