logo

Rapportage minderheden 2001: Deel II

Meer werk

Rapportage minderheden 2001-Deel II Meer werk
30 juni 2009, pdf, 453kB
Auteur(s)
Jaco Dagevos
Publicatiedatum
26 september 2001
Trefwoorden
ArbeidNiet-Westerse Migranten
Aantal pagina's
136
ISBN/ISSN/anders
9037700772
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2001-17b

Over de positie van de minderheden wordt zeer verschillend geoordeeld. Sommigen menen dat de integratie van de minderheden is mislukt en dat er een etnische onderklasse ontstaat naar het voorbeeld van de zwarte Amerikaanse gettobevolking. Anderen denken dat de problemen van tijdelijke aard zijn en dat het in tweede en derde generatie wel goed komt met de minderheden. De negatief gestemden wijzen al snel met de beschuldigende vinger naar de overheid. De positiever ingestelden verlangen van diezelfde overheid dat ze de grenzen openstelt voor nieuwe migranten. Bij een dergelijke diversiteit aan meningen heeft het nut de relevante feiten nauwkeurig te volgen en te analyseren. Dat is wat de minderhedenrapportages van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) sinds 1993 beogen te doen. De rapportages hebben tot doel de discussie over de positie van de minderheden een empirische basis te geven en aanknopingspunten te bieden voor optimalisering van het minderhedenbeleid van de overheid.

De Rapportage minderheden 2001 bestaat uit twee delen. Meer werk, geeft feiten en ontwikkelingen over minderheden op de arbeidsmarkt. Het andere deel, Vorderingen op school analyseert de positie van leerlingen uit de minderheden in het onderwijs en beschouwt het onderwijsbeleid voor minderheden van de rijksoverheid en de gemeenten. De SCP-minderhedenrapportages worden vervaardigd op verzoek van de minister van Grote Steden- en Integratiebeleid. Ze maken deel uit van de informatievoorziening aan de Kamer over minderheden en minderhedenbeleid, maar zijn ook bedoeld voor al diegenen die uit hoofde van hun beroep of om andere redenen zijn geïnteresseerd in het wel en wee van de minderheden in ons land.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2001 / Rapportage minderheden 2001: Deel II

Menu