logo

Rapportage minderheden 2001 - samenvatting

Vorderingen op school en Meer werk

Rapportage minderheden 2001-samenvatting Vorderingen op school en Meer werk
30 juni 2009, pdf, 225kB
Auteur(s)
P.T.M. Tesser Jaco Dagevos Jurjen Iedema
Publicatiedatum
26 september 2001
Trefwoorden
ArbeidNiet-Westerse MigrantenOnderwijs
Aantal pagina's
70
ISBN/ISSN/anders
9037700799
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2001-17c

Over de positie van de minderheden wordt zeer verschillend geoordeeld. Sommigen menen dat de integratie van de minderheden is mislukt en dat er een etnische onderklasse ontstaat naar het voorbeeld van de zwarte Amerikaanse gettobevolking. Anderen denken dat de problemen van tijdelijke aard zijn en dat het in tweede en derde generatie wel goed komt met de minderheden. De negatief gestemden wijzen al snel met de beschuldigende vinger naar de overheid. De positiever ingestelden verlangen van diezelfde overheid dat ze de grenzen openstelt voor nieuwe migranten. Bij een dergelijke diversiteit aan meningen heeft het nut de relevante feiten nauwkeurig te volgen en te analyseren. Dat is wat de minderhedenrapportages van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) sinds 1993 beogen te doen. De rapportages hebben tot doel de discussie over de positie van de minderheden een empirische basis te geven en aanknopingspunten te bieden voor optimalisering van het minderhedenbeleid van de overheid.

De Rapportage minderheden 2001 bestaat uit twee delen. Vorderingen op school analyseert de positie van leerlingen uit de minderheden in het onderwijs en beschouwt het onderwijsbeleid voor minderheden van de rijksoverheid en de gemeenten. Het tweede deel, Meer werk, geeft feiten en ontwikkelingen over minderheden op de arbeidsmarkt. In deze publicatie zijn de belangrijkste bevindingen van beide delen samengevat. De SCP-minderhedenrapportages worden vervaardigd op verzoek van de minister van Grote Steden- en Integratiebeleid. Ze maken deel uit van de informatievoorziening aan de Kamer over minderheden en minderhedenbeleid, maar zijn ook bedoeld voor al diegenen die uit hoofde van hun beroep of om andere redenen zijn geïnteresseerd in het wel en wee van de minderheden in ons land.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2001 / Rapportage minderheden 2001 - samenvatting

Menu