logo

Verstandig verzorgd

Een empirisch onderzoek naar de efficiëntie van de intramurale zorg voor verstandelijk gehandicapten

Verstandig verzorgd
06 juli 2009, pdf, 318kB
Auteur(s)
Evelien Eggink J.L.T. Blank
Publicatiedatum
02 mei 2001
Trefwoorden
Mensen met een beperkingZorg
Aantal pagina's
110
ISBN/ISSN/anders
9037700519
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2001-4

De intramurale zorg voor verstandelijk gehandicapten kenmerkt zich door een hoge werkdruk, wachtlijsten en financiële problemen. De centrale vraag in deze studie is of overheid en instellingen deze problemen kunnen verlichten door de efficiëntie te vergroten. De mogelijkheden hiervoor zijn vooralsnog beperkt. De efficiëntie is de afgelopen jaren al gestaag gegroeid. Om de financiële problemen van een aantal instellingen te verlichten bepleit de studie een grondige herziening van het financieringssysteem. Het huidige systeem is weinig transparant en het principe van 'hoe zwaarder de handicap des te hoger de vergoeding' is duidelijk aan vervanging toe. De studie laat ook zien dat de kosten tussen 1984 en 1998 zijn toegenomen door verzwaring van de kwaliteitseisen. Van de dikwijls veronderstelde toename van de zorgzwaarte is geen sprake.

Dit boek is een onderdeel van een serie over efficiëntieonderzoek naar publieke voorzieningen zoals dat de afgelopen vijftien jaar door het SCP is uitgevoerd. Het is uitermate geschikt voor beleidsmakers, de koepelorganisatie en het management van de instellingen. Het boek geeft naast de genoemde beleidsaanbevelingen een goed inzicht in de ontwikkelingen van deze sector in de afgelopen twintig jaar en in de vigerende wet- en regelgeving. De toegankelijkheid van het boek is groot doordat alle technische details zijn opgenomen in de afzonderlijke achtergrondstudie Efficiency of Homes for the Mentally Disabled in the Netherlands (SCP-Research Report 16).

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2001 / Verstandig verzorgd

Menu