logo

Waarom blijven boeren?

Over voortgang en beëindiging van het boerenbedrijf

Waarom blijven boeren
30 juni 2009, pdf, 75kB
Auteur(s)
Paul Schnabel
Publicatiedatum
06 december 2001
Aantal pagina's
19
ISBN/ISSN/anders
9037700845
Reeks
Special
Volgnummer
9

Het aantal boeren is de laatste vijftig jaar gehalveerd, en deze trend zal zich doorzetten: binnen tien, vijftien jaar zal nog eens de helft van de boerenbedrijven verdwijnen. Ook het aantal jonge bedrijfshoofden is gehalveerd, dus de vraag is gerechtvaardigd: Waarom blijven boeren? Of, zoals de auteur zichzelf corrigeert: Waarom blijven boeren boeren? Dit op verzoek van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij geschreven essay heeft een sociologisch uitgangspunt en is in zekere zin ook cultureel-antropologisch: het stuk is welbewust geschreven vanuit de positie van een buitenstaander in de agrarische wereld.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2001 / Waarom blijven boeren?

Menu