logo

Boek en markt

Effectiviteit en efficiëntie van de vaste boekenprijs

Boek en markt
28 juni 2009, pdf, 1MB
Auteur(s)
Marja Appelman Andries van den Broek
Publicatiedatum
24 april 2002
Trefwoorden
Cultuur
Aantal pagina's
235
ISBN/ISSN/anders
9037700950
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2002-4

De vaste boekenprijs is omstreden. In deze evaluatie worden de effectiviteit en de efficiƫntie van de vaste boekenprijs tegen het licht gehouden. Worden de drie cultuurpolitieke doelstellingen (pluriform titelaanbod, brede beschikbaarheid en publieksparticipatie) ermee bereikt en gebeurt dat doelmatig?
De analyse richt zich op de werking van de boekenprijs als zodanig en op een vergelijking ervan met mogelijke alternatieven.
Conclusie is dat de bestaande vaste boekenprijs niet het meest doelmatige beleidsinstrument is, maar dat de keus uit de alternatieven pas gemaakt kan worden nadat de cultuurpolitieke prioriteiten nader zijn gepreciseerd.

Deze evaluatie is in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uitgevoerd door het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Menu