logo

De werkelijkheid van de Welzijnswet

Verkenning van de werking van de Welzijnswet op lokaal, provinciaal en landelijk niveau

De werkelijkheid van de Welzijnswet
28 juni 2009, pdf, 436kB
Auteur(s)
Rick Kwekkeboom Theo Roes Vic Veldheer
Publicatiedatum
05 december 2002
Trefwoorden
OverheidsbeleidSociaal beleidWelzijn
Aantal pagina's
157
ISBN/ISSN/anders
9037701167
Reeks
Onderzoeksrapport
Volgnummer
2002-12

Op verzoek van de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden is het Sociaal en Cultureel Planbureau nagegaan hoe het met het welzijnsbeleid in Nederland is gesteld. In een tiental gemeenten en twee provincies is de praktijk van de Welzijnswet in kaart gebracht en is het welzijnsbeleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beschreven.
Nagegaan is welke sturing het rijk aan het welzijnsbeleid gaf. De Welzijnswet wordt op haar merites beoordeeld voor het lokale welzijnsbeleid.

Omdat het welzijnsbeleid een onderdeel blijkt te zijn van het sociale beleid, is ook de praktijk van het lokaal sociaal beleid geïnventariseerd. De meeste gemeenten zijn intensief bezig dit beleid gestalte te geven; de grotere gemeenten zijn het verst gevorderd.
Uit het onderzoek in tien gemeenten, twee deelgemeenten en twee provincies komt naar voren dat het welzijnswerk een herkenbaar profiel heeft. Over het algemeen krijgen beleidsthema's als jeugd, ouderen, integratie, meervoudige problematiek en wijkaanpak de prioriteit.

Het rapport besteedt eveneens aandacht aan de betekenis van de onderzoeksbevindingen. Wat is het beleid van de rijksoverheid? Spoort dit met het beleid van provincies en gemeenten? Welke inhoud heeft het welzijnswerk? Hoe voeren de respectieve overheden de opdracht in de Welzijnswet uit? Op welke wijze maken zij gebruik van de mogelijkheden? En wat is er te zeggen over de regierol van de gemeente?

Het onderzoek is mede uitgevoerd door B&A Groep in Den Haag en het ITS in Nijmegen.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2002 / De werkelijkheid van de Welzijnswet

Menu