logo

Emancipatiemonitor 2002

Emancipatiemonitor 2002
28 juni 2009, pdf, 856kB
Auteur(s)
Wil Portegijs (SCP) Annemarie Boelens (CBS) Saskia Keuzenkamp (SCP)
Publicatiedatum
20 november 2002
Trefwoorden
Emancipatie
Aantal pagina's
283
ISBN/ISSN/anders
9037701108
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2002/13
Uitgever
SCP en CBS

De emancipatiemonitor 2002 biedt een gegevens over de ontwikkeling van het emancipatieproces, verzameld en geanalyseerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Gaat het de goede kant op met het emancipatieproces in Nederland? Wat is bereikt?
Het is algemeen bekend dat er steeds meer vrouwen actief zijn en blijven op de arbeidsmarkt, maar nemen nu ook andere verschillen tussen vrouwen en mannen af? Interessant te weten of het aandeel van mannen dat in deeltijd werkt, stijgt, en of de tijd die mannen aan onbetaald werk besteden, toeneemt. En hoe gaat het met de verschillen in onderwijsloopbanen van vrouwen en mannen? Het beloningsverschil tussen de seksen, de economische onafhankelijkheid van vrouwen, de doelen uit het emancipatiebeleid (wel of niet gerealiseerd?) zijn ook zaken die in deze studie zijn onderzocht.

De Emancipatiemonitor 2002 biedt een overzicht van ontwikkelingen en de stand van zaken van het emancipatieproces op de volgende terreinen: onderwijs; betaalde en onbetaalde arbeid; dagindeling; inkomen; politieke en maatschappelijke besluitvorming; geweld tegen vrouwen, en kennissamenleving. Hoewel emancipatie niet meer zo hoog op de politieke agenda staat als in de vorige eeuw het geval was, laten de cijfers zien dat er op veel terreinen nog sprake is van hardnekkige ongelijkheid tussen de seksen. En hoewel het emancipatieproces op veel terreinen voortschrijdt, is soms ook sprake van stagnatie of zelfs achteruitgang.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2002 / Emancipatiemonitor 2002

Menu