logo

Kenniscentra in Nederland

Een inventariserend onderzoek naar kenmerken en groei van het aantal kenniscentra

Kenniscentra in Nederland
29 juni 2009, pdf, 288kB
Auteur(s)
Evert Ketting
Publicatiedatum
19 december 2002
Aantal pagina's
74
ISBN/ISSN/anders
9037701221
Reeks
Werkdocument
Volgnummer
88a

Op verzoek van de minister voor het grotestedenbeleid heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderzoek gedaan naar kenniscentra in Nederland: de kenmerken, de financiering en de onderlinge verhouding.
Uit de inventarisatie, door dr. E. Ketting voor het SCP uitgevoerd, blijkt dat vooral het aantal centra dat zich als kenniscentrum presenteert de afgelopen jaren sterk is gestegen. Zij zien het als hun taak kennis te verzamelen en te ordenen, deze beschikbaar te stellen en zelfs actief te verspreiden. Ook bemiddelen zij als makelaar tussen vraag en aanbod daarvan.
De website van het kenniscentrum speelt een belangrijke rol in deze bemiddeling. Een overzicht van de sites is in een bijlage opgenomen.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2002 / Kenniscentra in Nederland

Menu