logo

Naar een agenda voor de jeugd

Voorstellen voor een positief lokaal jeugdbeleid

Naar een agenda voor de jeugd
28 juni 2009, pdf, 295kB
Auteur(s)
Theo Roes Rob Gilsing Elke Zeijl
Publicatiedatum
07 juni 2002
Trefwoorden
Jongeren
Aantal pagina's
44
ISBN/ISSN/anders
9037701051
Reeks
Werkdocument
Volgnummer
87

In deze notitie over jeugdbeleid bepleiten de auteurs een nieuw bestuursmodel dat recht doet aan de ambities van het rijk, maar de gemeenten voldoende ruimte laat om een lokaalspecifiek beleid te voeren. Een centraal element hierin is de agenda voor de jeugd. Op basis van een analyse van de maatschappelijke ontwikkelingen, verspreide onderzoeksgegevens over de huidige situatie van de lokale jeugdvoorzieningen en eigen inzichten dragen de auteurs bouwstenen aan voor deze Agenda van de jeugd.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2002 / Naar een agenda voor de jeugd

Menu