logo

Onbetaalde arbeid op het spoor

Een methode om kennis over onbetaalde arbeid te integreren in het sociaal-economisch beleid

Onbetaalde arbeid op het spoor
28 juni 2009, pdf, 455kB
Auteur(s)
Erna Hooghiemstra Ans Oudejans Saskia Keuzenkamp
Publicatiedatum
02 januari 2002
Trefwoorden
ArbeidVrijwilligerswerk
Aantal pagina's
126
ISBN/ISSN/anders
903770073X
Reeks
Onderzoeksrapport
Volgnummer
2002-1

Met het verdwijnen van de dominantie van het kostwinnersmodel zijn onbetaalde en betaalde arbeid meer met elkaar verweven geraakt. Het sociaal-economisch beleid zou daarmee rekening moeten houden en er worden dan ook maatregelen getroffen om het combineren van arbeid en zorg te vergemakkelijken. Dat betekent echter niet dat het vanzelfsprekend is om onbetaalde arbeid te betrekken bij de algehele voorbereiding van het sociaal-economisch beleid.

Om de integratie van onbetaalde arbeid in het sociaal-economisch beleid te bevorderen heeft het SCP op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een instrument ontwikkeld: het Stappenplan integratie onbetaalde arbeid. In dit onderzoeksrapport wordt dat instrument gepresenteerd en toegepast op de Sociale nota 2001, één van de centrale beleidsnota's van het sociaal-economisch beleid. De analyses laten zien dat onbetaalde arbeid vooral een plaats krijgt in het arbeidsverhoudingenbeleid. Bij de andere delen van het sociaal-economisch beleid wordt over het algemeen nauwelijks rekening gehouden met onbetaalde arbeid, terwijl op grond van de literatuur blijkt dat daar wel aanleiding voor is. Het rapport biedt de beleidsmakers handvatten om onbetaalde arbeid meer te integreren in het sociaal-economisch beleid.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2002 / Onbetaalde arbeid op het spoor

Menu