logo

Ouders bij de les

Betrokkenheid van ouders bij de school van hun kinderen

Ouders bij de les
28 juni 2009, pdf, 616kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Ria Vogels
Publicatiedatum
30 november 2002
Trefwoorden
OnderwijsParticipatie
Aantal pagina's
199
ISBN/ISSN/anders
9037700918
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2002/14

In het funderend onderwijs neemt de rijksoverheid een steeds terughoudender rol in, door bevoegdheden over te dragen aan gemeenten, schoolbesturen en de schoolleiding. Ook de ouders bedenkt zij een taak toe. Een grotere invloed van de ouders zou de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen. Of de ouders daar ook zo over denken, en behoefte hebben aan een prominentere rol, is echter niet duidelijk. Daarom is deze studie de ouders gevraagd hoe zij zich opstellen tegenover de school en wat hun opvattingen zijn over school en onderwijs.

Allereerst wordt gekeken naar de betrokkenheid van ouders bij de school van hun kinderen. Ingegaan wordt op hun participatie in schoolorganen (bijvoorbeeld ouderraad) en activiteiten (bijvoorbeeld excursies), en hun rol in het onderwijs zoals die door hen wordt gezien. Ook komen daarbij verschillen aan bod, tussen ouders onderling en tussen ouders van kinderen in het basis- en het voortgezet onderwijs. Hebben ouders en overheid bovendien wel dezelfde opvattingen over ouderparticipatie?

Een heikel punt is vervolgens de financiƫle ouderbijdrage, immer onderwerp van discussies. Hier wordt gekeken of de ouders bekend zijn met de hoogte en bestemming van die bijdrage, en dat die feitelijk vrijwillig is. Ook is hun gevraagd hoe zij over de bijdrage en eventuele verhogingen denken.

Tot slot wordt ingegaan op de indeling van de schoolweek en tussen- en naschoolse opvang, onderwerpen die grote maatschappelijke belangstelling genieten. Vooral de onverwachte en structurele uitval van lessen houdt de gemoederen bezig. Wat zijn de ervaringen van ouders hiermee en hoe luiden hun wensen? Dit onderzoek brengt dat alles in kaart.

Menu