logo

Particulier initiatief en publiek belang

Beschouwingen over de aard en toekomst van de Nederlandse non-profitsector

Particulier initiatief en publiek belang
28 juni 2009, pdf, 613kB
Auteur(s)
Paul Dekker (red)
Publicatiedatum
27 maart 2002
Trefwoorden
Lokaal beleid
Aantal pagina's
195
ISBN/ISSN/anders
9037700861
Reeks
Special
Volgnummer
11

Maatschappelijk middenveld, particulier initiatief, non-profitsector: vele begrippen voor organisaties in Nederland die vanoudsher gedijen bij gratie van het vrijwillig engagement van burgers. En die voor een groot deel de taken van de verzorgingsstaat uitvoeren.
Als vervolg op een grootscheeps landenvergelijkend onderzoek van de non-profitsector wordt in deze publicatie door een zeer gevarieerd gezelschap de eigenheid en toekomst van deze organisaties belicht. Naast een beschouwing van de vice-president van de Raad van State en verkenningen vanuit de Europese, organisatorische en multiculturele invalshoek bevat de bundel een unieke verzameling visies van de wetenschappelijke bureaus van alle in de Tweede Kamer vertegenwoordigde politieke partijen.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2002 / Particulier initiatief en publiek belang

Menu