logo

Sociaal en Cultureel Rapport 2002

De kwaliteit van de quartaire sector

De kwaliteit van het onderwijs, de zorg, politie en justitie, en andere publieke voorzieningen is de laatste jaren een immer terugkerend onderwerp van discussie. Veelgehoorde klachten betreffen de wachtlijsten in de medische zorg, het gebrek aan leerkrachten voor het onderwijs waardoor lessen uitvallen en de in de ogen van velen weinig effectieve bestrijding van de misdaad. Bij de laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer speelden deze onderwerpen dan ook een grote rol in de campagnes van de verschillende partijen. Het Sociaal en Cultureel Rapport 2002 biedt een inventarisatie van de klachten en probeert aan de hand van empirisch materiaal vast te stellen, hoe slecht - en soms ook hoe goed - het met de diverse vormen van openbare dienstverlening is gesteld, in objectieve zin en naar het oordeel van de burger. Daarom heeft het rapport als ondertitel De kwaliteit van de quartaire sector meegekregen.

Het Sociaal en Cultureel Rapport verschijnt eens in de twee jaar en heeft telkens een ander centraal thema. Aan de hand daarvan biedt elke aflevering een breed overzicht over de grote beleidssystemen van Nederland in hoofdstukken over zorg, arbeid, sociale zekerheid, volkshuisvesting, onderwijs, cultuur en justitie.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2002 / Sociaal en Cultureel Rapport 2002

Menu