logo

Sociale cohesie en sociale infrastructuur

Verkenning van beleidsmogelijkheden en bestuurlijke modellen

Sociale cohesie en sociale infrastructuur
28 juni 2009, pdf, 117kB
Auteur(s)
Th.H. Roes
Publicatiedatum
06 maart 2002
Trefwoorden
Sociale zekerheid
Aantal pagina's
41
ISBN/ISSN/anders
2002030601
Reeks
Werkdocument
Volgnummer
79

Een verkenning van de beleidsmogelijkheden en bestuursmodellen voor sociale cohesie en sociale infrastructuur. Deze notitie bevat een eerste uitwerking van het idee om bevordering ervan op te nemen in het beleid van het ministerie van VWS, en biedt aanknopingspunten voor de bestuurlijke vormgeving ervan.
Onder sociale cohesie kunnen we verstaan de betrokkenheid van burgers bij de samenleving in haar verschillende verschijningsvormen. Sociale infrastructuur is het geheel van formele en informele voorzieningen en arrangementen waarvan burgers gebruik maken bij de inrichting van hun bestaan.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2002 / Sociale cohesie en sociale infrastructuur

Menu