logo

Verslaglegging van de modellering van de gehandicaptenzorg

Ten behoeve van het Ramingsmodel Zorg

Verslaglegging modellering gehandicaptenzorg
28 juni 2009, pdf, 1MB
Auteur(s)
Ingrid Ooms Edwin van Gameren Isolde Woittiez
Publicatiedatum
09 juli 2002
Trefwoorden
Mensen met een beperkingOnderzoekToekomst
Aantal pagina's
64
ISBN/ISSN/anders
9037701000
Reeks
Werkdocument
Volgnummer
83

In dit werkdocument wordt de modellering van de gehandicaptenzorg ten behoeve van het Ramingsmodel Zorg (RMZ) beschreven. Het geeft achtergrondinformatie bij de rapportage over de derde fase van het RMZ. Met dit model kunnen ramingen worden gemaakt voor de behoefte aan, de vraag naar en het gebruik van een aantal voorzieningen in de gehandicaptensector. Er worden alleen voorzieningen in de analyse betrokken die een aanzienlijk deel van de kosten voor hun rekening nemen: alleen voorzieningen voor volwassen personen met een verstandelijke handicap worden in de analyses betrokken.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2002 / Verslaglegging van de modellering van de gehandicaptenzorg

Menu