logo

Zelfbepaalde zekerheden

Individuele keuzevrijheid in de sociale verzekeringen: draagvlak, benutting en determinanten

Zelfbepaalde zekerheden
28 juni 2009, pdf, 345kB
Auteur(s)
Stella Hoff Cok Vrooman
Publicatiedatum
22 mei 2002
Aantal pagina's
120
ISBN/ISSN/anders
9037700888
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2002-7

De Nederlandse sociale zekerheid biedt tot nog toe weinig ruimte voor individuele keuzes. Wil de moderne, welvarende burger zijn zekerheid meer zelf bepalen? En zal hij ook gebruik maken van nieuwe keuzemogelijkheden? Dit zijn de centrale vragen van deze verkennende studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

De resultaten zijn van belang voor het tot nu toe vooral in 'Haagse kringen' gevoerde debat over zaken als het levensloopperspectief, de invoering van spaarelementen in de sociale zekerheid en het cappuccinomodel. Het onderzoek is verricht op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2002 / Zelfbepaalde zekerheden

Menu