logo

Autochtone achterstandsleerlingen

Een vergeten groep

Autochtone achterstandsleerlingen
24 juni 2009, pdf, 808kB
Auteur(s)
Ria Vogels Ria Bronnemans-Helmers
Publicatiedatum
18 oktober 2003
Trefwoorden
Onderwijs
Aantal pagina's
70
ISBN/ISSN/anders
9037701531
Reeks
Special
Volgnummer
25

Het gaat niet goed met de autochtone achterstandsleerlingen in het onderwijs. Terwijl allochtone kinderen in het basisonderwijs langzaam maar zeker vooruitgaan, lopen de onderwijsprestaties van kinderen uit laaggeschoolde Nederlandse gezinnen terug. Ook in het voortgezet onderwijs is sprake van stagnatie: de doorstroom naar het havo/vwo neemt eerder af dan toe.
Weinig mensen realiseren zich dat er bijna evenveel autochtone als allochtone achterstandsleerlingen zijn. Momenteel zitten er in het basisonderwijs 198.000 autochtone en 200.000 allochtone achterstandsleerlingen.
Het onderwijsachterstandenbeleid richtte zich de afgelopen jaren vooral op de allochtone leerlingen
De autochtone achterstandsleerlingen vormen een vergeten groep. Over de oorzaken van hun teruglopende schoolprestaties is betrekkelijk weinig bekend.
Dit signalement beschrijft de groep autochtone achterstandsleerlingen. Aangegeven wordt waar ze zich bevinden, hoe het hen vergaat in het onderwijs en wat de mogelijke oorzaken zijn van de achterstand en de toename daarvan.
Met dit beknopte signalement wil het SCP aandacht vragen voor de autochtone achterstandsleerlingen. Het onderwijsbeleid voor deze groep behoeft een nieuwe impuls.

Speciale uitgave 25

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2003 / Autochtone achterstandsleerlingen

Menu