logo

Beter voor de dag

Evaluatie van de stimuleringsmaatregel Dagindeling

Beter voor de dag
25 juni 2009, pdf, 497kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Saskia Keuzenkamp (red) Mariëlle Cloïn Wil Portegijs Vic Veldheer
Publicatiedatum
24 maart 2003
Trefwoorden
ArbeidEvaluatiesParticipatieTijdsbesteding
Aantal pagina's
176
ISBN/ISSN/anders
9037701248
Reeks
Onderzoeksrapport
Volgnummer
2003-2

Op 24 maart 1999 trad een stimuleringsmaatregel in werking die het combineren van betaald werk en zorgtaken moest vergemakkelijken. De maatregel Dagindeling had bijvoorbeeld tot doel openingstijden van voorzieningen, schooltijden en werktijden op elkaar af te stemmen en de afstand tussen voorzieningen te verkleinen.

Er zijn 140 zeer diverse experimenten uitgevoerd, vooral op lokaal niveau. Zo is er geëxperimenteerd met een integraal aanbod van onderwijs, opvang en vrijetijdsactiviteiten. Er is een model ontwikkeld voor de opvang van zieke kinderen. De zorgmakelaar is geïntroduceerd om de taken van de mantelzorger te verlichten. Verder is er geëxperimenteerd met arbeidstijden en dienstroosters, een breed pakket van persoonlijke diensten en een dienstenknooppunt.

Dit rapport evalueert de stimuleringsmaatregel Dagindeling. Er wordt bekeken wat de bijdrage van de experimenten is geweest in de dagindelingsproblematiek, of de experimenten worden voortgezet en in welke mate de resultaten in het beleid zijn geïntegreerd.

Menu