logo

De sociale staat van Nederland 2003

De sociale staat van Nederland 2003
25 juni 2009, pdf, 968kB
Auteur(s)
Theo Roes (red)
Publicatiedatum
04 september 2003
Trefwoorden
ArbeidGezondheidInkomenLeefomgevingMobiliteitOnderwijsTijdsbestedingVeiligheidVrije tijdWonen
Aantal pagina's
346
ISBN/ISSN/anders
9037701388
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2003/12

De Sociale Staat van Nederland 2003 beschrijft de leefsituatie van de Nederlandse bevolking aan de hand van kerncijfers. Onderwerpen zijn: onderwijs, arbeid, inkomen, gezondheid, wonen en woonomgeving, veiligheid, mobiliteit en vrijetijdsbesteding. Elk hoofdstuk bevat de laatst bekende stand van zaken en analyseert de ontwikkelingen vanaf begin jaren negentig voor de Nederlandse bevolking en enkele groepen, zoals ouderen, uitkeringsgerechtigden en etnische minderheden. De SSN zet de kerncijfers af tegen de doelstellingen die de rijksoverheid op verschillende terreinen heeft geformuleerd. Ook worden de belangrijkste Nederlandse cijfers vergeleken met de ontwikkelingen in Europa. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de publieke opinie over overheid en politiek. De SSN 2003 toont weliswaar een vooruitgang in de leefsituatie tot 2002, maar op enkele terreinen is al de omslag zichtbaar die de economische stagnatie teweegbrengt. Ook blijft het publiek kritisch over de politiek en de prestaties van de overheid.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2003 / De sociale staat van Nederland 2003

Menu