logo

De uitkering van de baan

Reïntegratie van uitkeringsontvangers: ontwikkelingen in de periode 1992-2002

De uitkering van de baan
25 juni 2009, pdf, 632kB
Auteur(s)
Stella Hoff Gerda Jehoel-Gijsbers Jean Marie Wildeboer Schut
Publicatiedatum
05 augustus 2003
Trefwoorden
ArbeidArmoedeCollectieve sectorInkomenInkomensongelijkheidParticipatieSociale zekerheid
Aantal pagina's
221
ISBN/ISSN/anders
9037700942
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2003/11

Er wordt veel tijd, geld en moeite gestoken in de reïntegratie van uitkeringsontvangers. Wat is het resultaat? Hoeveel arbeidsongeschikten, werklozen en bijstandscliënten zijn in principe in staat om te werken, maar doen dit tot nu toe niet? Hoeveel stromen er jaarlijks wél uit naar betaald werk? Welke factoren bevorderen de terugkeer naar de arbeidsmarkt en welke belemmeren deze juist?
Dit zijn een paar vragen die in dit onderzoek aan de orde komen. Het laat zien dat van de 1,5 miljoen mensen met een arbeidsongeschiktheids-, werkloosheids- of bijstandsuitkering slechts een beperkt deel volgens de huidige criteria reïntegreerbaar is. Bovendien blijkt de kans op werkhervatting in belangrijke mate afhankelijk te zijn van kenmerken waar de individuele uitkeringsontvanger noch het beleid veel invloed op hebben, zoals leeftijd en gezondheid.
Aan de hand van de onderzoeksresultaten en rekening houdend met de huidige recessie wordt in De uitkering van de baan een aantal beleidsaanbevelingen geformuleerd.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2003 / De uitkering van de baan

Menu