logo

Het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid halverwege de eerste planperiode (1998-2002)

Het beleidsproces in vijftien gemeenten

Het gemeentelijk onderwijachterstandsbeleid halverwege de eerste planperiode
25 juni 2009, pdf, 708kB
Auteur(s)
Monique Turkenburg
Publicatiedatum
26 juni 2003
Trefwoorden
GemeentenLokaal beleidOnderwijs
Aantal pagina's
260
ISBN/ISSN/anders
9037700543
Reeks
Onderzoeksrapport
Volgnummer
2003-10

Sinds 1 augustus 1998 is het onderwijsachterstandenbeleid tot de taken van gemeenten gaan behoren. Voor die tijd was het rijk verantwoordelijk voor dit beleid, dat toen nog het onderwijsvoorrangsbeleid (OVB) heette. Evenals zijn voorloper richt het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA) zich op het voorkomen of bestrijden van de onderwijsachterstanden die bij leerlingen ontstaan als gevolg van sociale, economische of culturele factoren. De komende jaren zal de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid op lokaal niveau worden voortgezet. Dit rapport biedt een tussentijds overzicht. Het laat zien hoe - halverwege de eerste planperiode (1998-2002) - gemeenten en scholen het GOA-beleid trachten uit te voeren.

Toen het beleid van start ging waren er hooggespannen verwachtingen over de mogelijkheden om onderwijsachterstanden lokaal aan te pakken en over de nieuwe rol van de gemeente. Zo zouden gemeenten beter in staat zijn om doel en middelen op elkaar af te stemmen en 'maatwerk' te bieden. Een survey in meer dan 200 gemeenten en interviews met wethouders, beleidsmedewerkers, schoolbestuurders en schooldirecties in 15 gemeenten hebben een goed beeld gegeven van de manier waarop gemeenten het beleid vorm en inhoud geven.
Het onderzoek laat zien dat de hoge verwachtingen over het GOA-beleid vooralsnog slechts ten dele bewaarheid worden en dat vele knelpunten een vlotte uitvoering van het beleid hinderen.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2003 / Het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid halverwege de eerste planperiode (1998-2002)

Menu