logo

Landelijk ramingsmodel kinderopvang 2002-2010

Onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Landelijk ramingsmodel kinderopvang 2002 2010
24 juni 2009, pdf, 1MB
Auteur(s)
Ingrid Ooms Inge Groot (SEO) Evelien Eggink Lennart Janssens (SEO) Jeske van Seters (SEO)
Publicatiedatum
12 november 2003
Trefwoorden
KinderopvangToekomst
Aantal pagina's
128
ISBN/ISSN/anders
9037701485
Reeks
Werkdocument
Volgnummer
98

In april 2001 hebben het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) een landelijk ramingsmodel ontwikkeld dat een kwantitatief inzicht gaf in de verwachte vraag naar kinderopvang in de periode 1999-2007.
In dit rapport wordt het model opnieuw geschat en is er een nieuwe raming gemaakt voor de periode 2002-2010.
Er was een aantal redenen om deze raming te herzien. Ten eerste kon het model opnieuw geschat worden met recentere gegevens en kon worden bezien of de in 1999 gevonden modelparameters nog steeds geldig waren. Ten tweede was er een beter inzicht in de ontwikkeling van de exogene variabelen, zoals de inkomensontwikkeling, de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie en de bevolkingsgroei. En ten slotte: er waren mogelijkheden om de gevoeligheid te bepalen van ouders voor de prijs van kinderopvang.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2003 / Landelijk ramingsmodel kinderopvang 2002-2010

Menu