logo

Mobiel in de tijd

Op weg naar een auto-afhankelijke maatschappij, 1975-2000

Mobiel in de tijd
24 juni 2009, pdf, 608kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Lucas Harms
Publicatiedatum
27 oktober 2003
Trefwoorden
Mobiliteit
Aantal pagina's
125
ISBN/ISSN/anders
9037701256
Reeks
Onderzoeksrapport
Volgnummer
2003-14

In de afgelopen decennia is de mobiliteit explosief gestegen. Nederlanders zijn zich vaker, langer, en verder gaan verplaatsen. De oorzaak van deze massamobilisering staat centraal in dit rapport. Waar komt de groei vandaan? Waarom al die auto's? Waarom die gigantische verkeersdrukte? Hoewel op deze vragen uiteenlopende antwoorden denkbaar zijn, wordt de mobiliteitsgroei vaak verklaard uit een drietal ontwikkelingen: de bevolkingsgroei, de welvaartsstijging en de uitbreiding van het wegennet.
Maar ook sociale en culturele ontwikkelingen spelen een rol, zij het vaak op indirecte wijze. Voorkeuren en behoeften ten aanzien van de gezinsvorming zijn veranderd, evenals de taakverdeling in het huishouden, opleidings- en beroepsperspectieven, en de invulling van de vrije tijd.
In Mobiel in de tijd wordt naar deze ontwikkelingen gekeken, met als doel de mobiliteitsgroei zo goed mogelijk te verklaren.

Menu