logo

Modellering van de care-sectoren in het Ramingsmodel Zorg

Modellering van de care sectoren in het Ramingsmode Zorg
26 juni 2009, pdf, 541kB
Auteur(s)
Isolde Woittiez Edwin van Gameren Ingrid Ooms
Publicatiedatum
05 februari 2003
Trefwoorden
ToekomstZorg
Aantal pagina's
146
ISBN/ISSN/anders
903770123x
Reeks
Werkdocument
Volgnummer
89

In het Ramingsmodel Zorg worden de belangrijkste voorzieningen (in termen van kostenaandelen) van de zorgsector gemodelleerd.
Dit werkdocument beschrijft hoe de modellen voor de care-sectoren zijn ontwikkeld: de ouderenzorg, de zorg voor gehandicapten en de geestelijke gezondheidszorg. De toepassingsmogelijkheden van de deelmodellen worden bovendien geïllustreerd. Het onderscheid naar hulpbehoefte, vraag, aanbod, gebruik en wachtlijsten is een belangrijk onderdeel van de modellen.
De resultaten van de deelmodellen dienen als invoer voor het Ramingsmodel Zorg, waarmee volume- en kostenontwikkelingen kunnen worden gesimuleerd.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2003 / Modellering van de care-sectoren in het Ramingsmodel Zorg

Menu