logo

Profijt van de overheid

de personele verdeling van gebonden overheidsuitgaven en -inkomsten in 1999

Profijt van de overheid
24 juni 2009, pdf, 676kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Evert Pommer Jedid-Jah Jonker
Publicatiedatum
17 december 2003
Trefwoorden
Collectieve sectorOverheidsuitgaven
Aantal pagina's
214
ISBN/ISSN/anders
9037700705
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2003/16

De hoogte van inkomens wordt voor een aanzienlijk deel bepaald door de overheid. Via sociale zekerheid en belastingen oefent zij haar invloed uit. De traditionele koopkrachtoverzichten zijn hiervan de weerspiegeling.
Maar de invloed van de overheid reikt verder; zij is ook verantwoordelijk voor de veiligheid, het onderwijs, de gezondheidszorg, de huisvesting, de cultuureducatie en de mobiliteit van burgers.
Hier is veel geld mee gemoeid; in 1999 werd een bedrag van 48 miljard euro aan deze overheidsdiensten besteed. Dit is nauwelijks minder dan het totale bedrag aan sociale uitkeringen. Burgers zien veel van hun belastinggeld terug wanneer zij gebruikmaken van de betrokken voorzieningen. In dit rapport wordt dit profijt van de overheid als inkomen aan huishoudens toegerekend. Het betreft uiteenlopende voorzieningen als huursubsidie, studiefinanciering, podiumkunsten, ziekenfondsverzekering, thuiszorg en kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. De centrale vraagstelling is nu welke inkomens hiervan het meest profiteren en of deze overdrachten de inkomensverschillen verkleinen of vergroten.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2003 / Profijt van de overheid

Menu