logo

Rapportage Jeugd 2002

Rapportage jeugd 2002
26 juni 2009, pdf, 732kB
Auteur(s)
Elke Zeijl (red.) Marianne Beker Koen Breedveld Andries van den Broek Jos de Haan Lex Herweijer Frank Huysmans Karin Wittebrood
Publicatiedatum
19 februari 2003
Trefwoorden
Jongeren
Aantal pagina's
270
ISBN/ISSN/anders
9037701116
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2002/16

Beleidsmakers hebben altijd veel aandacht gehad voor de vrije tijd van de jeugd. De laatste tijd wijzen zij er steeds vaker op dat activiteiten op het gebied van sport, ict of politiek een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van de jeugd. Maar hoe ziet de vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren er eigenlijk uit? Doet de jeugd mee aan vrijetijdsactiviteiten die als 'leerzaam' te boek staan? En hoe vaak worden activiteiten ondernomen die gewoonlijk niet onder de controle van ouders en andere volwassenen staan, zoals 'uitgaan'? Bovendien is het de vraag of er wel een verband is tussen deelname aan vrijetijdsactiviteiten en de ontwikkeling van de jeugd. Deel I van de Rapportage Jeugd 2002 gaat op deze vragen in.

Deel 2 van de Rapportage Jeugd 2002 gaat over programma's voor risicogroepen. De afgelopen jaren zijn vele programma's opgezet om de ontwikkeling van jeugdigen uit achterstandssituaties te stimuleren. Een belangrijke vraag is in hoeverre het beleid dat gericht is op risicogroepen effectief is. Worden die groepen bereikt die bereikt hadden moeten worden en wat leveren de verschillende programma's op?

De Rapportage Jeugd maakt onderdeel uit van de Landelijke Jeugdmonitor, die wordt verzorgd door het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2003 / Rapportage Jeugd 2002

Menu