logo

Vragen om hulp

Vraagmodel verpleging en verzorging

Vragen om hulp
25 juni 2009, pdf, 612kB
Auteur(s)
Crétien van Campen Edwin van Gameren
Publicatiedatum
24 april 2003
Trefwoorden
Zorg
Aantal pagina's
172
ISBN/ISSN/anders
9037701140
Reeks
Onderzoeksrapport
Volgnummer
2003-6

Wie AWBZ-gefinancierde verpleging en verzorging wil, moet daarom vragen bij een regionaal indicatieorgaan (RIO). Dit orgaan bepaalt voor welke zorgdiensten mensen in aanmerking komen. Voor het eerst sinds de instelling van de RIO's in 1998 zijn op grote schaal registratiegegevens over hulpvragers beschikbaar gekomen. Deze geven een landelijk representatief beeld van de vraag naar AWBZ-gefinancierde verpleging en verzorging. Het SCP analyseerde bijna dertigduizend cliƫntdossiers van RIO's om meer inzicht te krijgen in de vraag naar verpleging en verzorging.

De resultaten bieden een gedetailleerd inzicht in welke soorten hulp de aanvragers wordt geadviseerd. Door middel van verklaringsmodellen is vastgesteld welke de kenmerken van hulpvragers bepalend zijn voor kansen op verschillende indicaties voor zorg. Er is eveneens onderzocht welke groepen hulpvragers snel terugkeren met een gewijzigde hulpvraag. Tot slot zijn enkele toepassingen van de modellen verkend, zoals een beslissingondersteunend systeem voor indicatieadviseurs, een plansysteem voor het RIO-management en regionale toekomstscenario's voor beleidsmakers.

In het overheidsbeleid heeft de vraag naar zorg prioriteit. Desondanks is weinig bekend over deze vraag, in vergelijking met bijvoorbeeld de informatie over het zorggebruik en de wachtlijsten. Deze studie biedt niet alleen een gedetailleerd beeld van de vraag naar verpleging en verzorging, maar reikt ook technieken aan om de vraaggevens te gebruiken in RIO-management en regionaal beleid.

Menu