logo

Achter de schermen

Een kwart eeuw lezen, luisteren, kijken en internetten

Achter de schermen
22 juni 2009, pdf, 2MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Frank Huysmans Jos de Haan Andries van den Broek
Publicatiedatum
06 oktober 2004
Trefwoorden
MediaTijdsbesteding
Aantal pagina's
297
ISBN/ISSN/anders
9037701299
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2004/7

Met de komst van commerciƫle televisie- en radiozenders en het internet is de hoeveelheid informatie en amusement enorm gegroeid. Technologische ontwikkelingen maken dat overal en altijd over vele mediadiensten kan worden beschikt. Welke consequenties heeft dit voor de wijze waarop mensen zich informeren, amuseren en met elkaar contacten onderhouden? Kunnen maatschappelijk kwetsbare groepen zich staande houden in de informatievloed?

In deze studie worden trends in het media- en ict-gebruik sinds 1975 geschetst. Het lezen van boeken, kranten en tijdschriften, het gebruik van radio en televisie en dat van de computer en het internet krijgen afzonderlijk aandacht. Ingegaan wordt op de betekenis van de media voor cultuurspreiding en op de internationale positie van het Nederlandse mediabestel. Daarna wordt onderzocht of het mediagebruik net als het aanbod gevarieerder is geworden en in welke mate het gebruik van het ene medium ten koste gaat van het andere. De uitkomsten krijgen tot slot een vertaling naar een mogelijke herstructurering van het media- en informatiebeleid.Het culturele draagvlak 5

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2004 / Achter de schermen

Menu