logo

Een EER voor de Levensloopregeling

Onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW

Een EER voor een levensloopregeling
22 juni 2009, pdf, 605kB
Auteur(s)
Saskia Keuzenkamp (red) Koen Breedveld Stella Hof Ans Oudejans (BMO) Wil Portegijs Arjan Soede Jean Marie Wildeboer Schut
Publicatiedatum
20 september 2004
Trefwoorden
EmancipatieInkomenPensioenen
Aantal pagina's
99
ISBN/ISSN/anders
9059015053

Het afgelopen jaar is er veel te doen geweest over de invoering van een Levensloopregeling en de afschaffing van fiscale faciliteiten voor vervroegde uittredings- en prepensioenregelingen. Kabinet en sociale partners overlegden gedurende enkele maanden over de invulling daarvan, waarbij de discussie uiteindelijk vooral ging over de VUT- en prepensioenregelingen en het al dan niet handhaven van het collectieve karakter van deze regelingen. De finale van de besprekingen vond plaats tijdens het Voorjaarsoverleg van 2004. De onderhandelingen leidden niet tot overeenstemming. Het kabinet heeft daarop besloten terug te vallen op de maatregelen zoals die aanvankelijk in het Belastingplan 2004 en het wetsvoorstel Levensloopregeling waren opgenomen en een nieuw wetsvoorstel voor te bereiden, waarin rekening wordt gehouden met een deel van de door politieke partijen en sociale partners geuite bezwaren.

In de discussie hebben mogelijke verschillen in de gevolgen van de Levensloopregeling voor vrouwen en mannen relatief weinig aandacht gekregen. Toch is het, gezien de verschillen in positie op de arbeidsmarkt en in de verdeling van arbeid en zorg tussen vrouwen en mannen, zeer goed mogelijk dat die er zullen zijn. Het Sociaal en Cultureel Planbureau was dan ook graag bereid om op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een Emancipatie-effectrapportage op de Levensloopregeling uit te voeren.

NB: de EER wordt uitgegeven door Reed/Elsevier en is vanaf eind september 2004 alleen via de boekhandel verkrijgbaar.

Onderzoek verricht in opdracht van het ministerie van SZW

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2004 / Een EER voor de Levensloopregeling

Menu