logo

Een eeuw van verschil

Van achterstelling tot zelfontplooiing: de dynamiek van het gelijkheidsideaal (Oratie)

Een eeuw van verschil
23 juni 2009, pdf, 162kB
Auteur(s)
Paul Schnabel
Publicatiedatum
30 maart 2004
Aantal pagina's
32
ISBN/ISSN/anders
9037701663
Reeks
Special
Volgnummer
30

Rede, uitgesproken ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht op 30 maart 2004.

Speciale uitgave 30 

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2004 / Een eeuw van verschil

Menu