logo

Emancipatie in estafette

De positie van vrouwen uit etnische minderheden

Emancipatie in estafette
23 juni 2009, pdf, 705kB
Auteur(s)
Mérove Gijsberts Ans Merens Sandra Groeneveld Wenda van der Laan Bouma-Doff Tessa Marx Anne van Putten
Publicatiedatum
24 februari 2004
Trefwoorden
EmancipatieNiet-Westerse Migranten
Aantal pagina's
170
ISBN/ISSN/anders
9037701620
Reeks
Onderzoeksrapport
Volgnummer
2004-1

De positie van vrouwen uit etnische minderheden in de Nederlandse samenleving staat de laatste jaren sterk in de belangstelling. In veel gevallen hebben deze vrouwen een dubbele achterstand in te halen, ten opzichte van mannen en van autochtone vrouwen.
In deze uitgave wordt de positie van in Nederland woonachtige Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse en Molukse vrouwen beschreven. Hun positie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt staat centraal. Ook wordt aandacht besteed aan hun inkomenspositie. Ook maakt dit rapport duidelijk dat sociaal-culturele aspecten een rol spelen bij de emancipatie van vrouwen uit de minderheden.

Veel van de onderzochte groepen vrouwen bevinden zich in een kansarme positie. Vooral Turkse en Marokkaanse vrouwen uit de eerste generatie, maar ook de veel jongere huwelijksmigrantes staan op aanzienlijke achterstand. Een kwetsbare groep is bovendien de groep alleenstaande Antilliaanse moeders. Niet vergeten worden dat er ook veel vrouwen uit de minderheden wel succesvol zijn in de Nederlandse samenleving. Surinaamse vrouwen redden zich bijvoorbeeld goed op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek hebben <I>Emancipatie in estafette</I> samengesteld in opdracht van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Vreemdelingenzaken en Integratie.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2004 / Emancipatie in estafette

Menu