logo

Emancipatiemonitor 2004

Emancipatiemonitor 2004
22 juni 2009, pdf, 3MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Wil Portegijs (SCP) Annemarie Boelens (CBS) Linda Olsthoorn (CBS)
Publicatiedatum
13 december 2004
Trefwoorden
ArbeidEmancipatieInkomenOnderwijsPolitiek
Aantal pagina's
310
ISBN/ISSN/anders
9037701906
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2004/19
Uitgever
SCP en CBS

De emancipatie van de vrouw is niet meer te stoppen. Vrouwen zullen meer gaan werken en ze zullen aan de top komen. Dit voorspelde minister De Geus op de manifestatie "M/V@ De Toekomst", ter gelegenheid van 25 jaar emancipatiebeleid (november 2003). Hij maakte een uitzondering voor een deel van de allochtone vrouwen, waar de emancipatie soms nog moet beginnen. Heeft de minister gelijk? Is de emancipatie van de autochtone vrouw, hoewel niet afgerond, een point of no return gepasseerd? En gaat het inderdaad zoveel slechter met allochtone vrouwen?

De Emancipatiemonitor 2004 biedt een overzicht van ontwikkelingen en de stand van zaken van het emancipatieproces op de volgende terreinen: onderwijs, betaalde arbeid, onbetaalde arbeid en zorg, inkomen, geweld tegen vrouwen, en politieke en maatschappelijke besluitvorming. Daarnaast wordt er dieper ingegaan op de ondervertegenwoordiging van vrouwen in hogere functies. De rol van de werkgever hierin wordt belicht en de effectiviteit van maatregelen gericht op het bevorderen van die doorstroom.
Op veel punten is vooruitgang geboekt in de emancipatie, maar minder dan voorheen. Op andere punten zien we stagnatie, of zelfs achteruitgang. De cijfers onderbouwen het: de vaart dreigt uit het emancipatieproces te raken.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2004 / Emancipatiemonitor 2004

Menu