logo

Gezondheid en welzijn van allochtone ouderen

Gezondheid en welzijn van allochtone ouderen
22 juni 2009, pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Roelof Schellingerhout (red.)
Publicatiedatum
09 november 2004
Trefwoorden
GezondheidNiet-Westerse MigrantenOuderenWelzijn
Aantal pagina's
250
ISBN/ISSN/anders
9037701914
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2004/16

De groep allochtone ouderen groeit snel. Het beroep dat zij zullen doen op gezondheidszorg en welzijnsvoorzieningen zal naar verwachting dan ook steeds groter worden. Om allochtone ouderen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is inzicht nodig in hun gezondheid en welzijn. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft daartoe het onderzoek Gezondheid en Welzijn Allochtone Ouderen uitgevoerd.

Deze publicatie informeert over vijf belangrijke ouderengroepen: Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen en Molukkers. Er is nagegaan hoe gezond deze ouderen zijn en hoe vaak zij zorg of welzijnsvoorzieningen gebruiken. Hierbij is steeds een vergelijking gemaakt met autochtone ouderen en zijn verklaringen gezocht voor verschillen. Ook is er aandacht voor de wensen van allochtone ouderen: als zij een beroep op zorg moeten doen, aan welke voorwaarden zou deze dan moeten voldoen om ook geschikt te zijn voor ouderen?

Dit rapport is vervaardigd op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Eerder dit jaar verscheen het Cijferrapport allochtone ouderen, met enkele voorlopige resulaten.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2004 / Gezondheid en welzijn van allochtone ouderen

Menu