logo

Persbericht: In het zicht, hfdstuk 11

07 augustus 2009

Minder mensen per huis, te weinig huizen voor meer mensen  - Sociaal en Cultureel Rapport 2004 - Hoofdstuk 11

Wonen en woonomgeving.

  • De gemiddelde woningbezetting daalde van 3,4 personen in 1970 tot 2,3 in 2000.

  • Ruim een derde van alle gezinnen met kinderen die in huurflats wonen is actief op zoek naar een eengezinswoning.

  • Door de trek van zowel de autochtone als de allochtone middenklasse naar buitenwijken en randgemeenten groeit de segregatie tussen de achterstandswijken en de welvarende wijken.

  • Een meerderheid van de bevolking verwacht in 2020 een verslechtering van de hypotheekrenteaftrek en een verlaging van de huursubsidies.

  • Tweederde van de Nederlanders denkt dat het Groene Hart in 2020 in belangrijke mate zal zijn verstedelijkt; eenzelfde aantal vindt dat echter niet wenselijk.

  • In Nederland zijn er 82.000 huishoudens met een tweede woning, waarvan bijna de helft zich in het buitenland bevindt.

  • Nederland telt momenteel 7 miljoen personenauto's; in 2020 zullen dat er 9 miljoen zijn.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit hoofdstuk 11 van het  Sociaal en Cultureel Rapport 2004 .

Meer ruimte in de woning ging niet samen met meer grond om de woning


Door de individualisering, de groei van het aantal tweeverdieners en de toename van het thuiswerken is de behoefte aan ruimte in de woning sterk toegenomen. De gemiddelde woningbezetting daalde van 3,4 personen in 1970 tot 2,3 in 2000. Tegelijkertijd werden de (nieuwe) huizen ruimer, maar de kavelgrootte groeide niet mee. In de jaren '70 stonden er gemiddeld 38 woningen op één hectare, in de jaren '80 waren dat er gemiddeld 44 en sinds de jaren '90 wordt er  -  met name op de VINEX-locaties - nog dichter op elkaar gebouwd.

Weinig doorstroming op de woningmarkt

 
De woningmarkt is de laatste jaren vrij statisch. De nieuwbouw blijft achter bij de vraag, de koopwoningen zijn relatief duur en er komen weinig huurhuizen beschikbaar. Vooral jongeren en jonge gezinnen ondervinden hiervan de problemen. Sinds het midden van de jaren '90 stromen jonge gezinnen op steeds latere leeftijd van een appartement door naar een eengezinswoning. Bijna 70% van degenen die rond 1963 geboren zijn, woonden op hun dertigste al in een eengezinshuis. Van degenen die rond 1971 geboren zijn was dat 56%. Ruim een derde van alle gezinnen met kinderen die in huurflats wonen is actief op zoek naar een eengezinswoning.
Een meerderheid van de bevolking verwacht in 2020 een verslechtering van de hypotheekrenteaftrek en een verlaging van de huursubsidies. Gezien het huidige beleid en de Europese context lijkt dat een reële toekomstverwachting.

Middenklasse trekt naar buitenwijken en randgemeenten


Door de daling van het aantal personen per huishouden, de groei van het aantal alleenstaanden en het toenemend aantal ouderen dat zo lang mogelijk zelfstandig wil blijven wonen (94% van alle 65-plussers woont zelfstandig), zal de vraag naar geschikte woningen blijven stijgen.
Favoriet is het wonen in de buitenwijken en de randgemeenten van de grote steden. Door de trek naar deze wijken van zowel de autochtone als de allochtone middenklasse wordt de segregatie tussen de achterstandswijken en de welvarende wijken steeds groter. De trek naar buiten zal naar verwachting sterker worden nu de steden steeds meer gezien worden als onveilige plaatsen.

Nederlanders vrezen verdere verstedelijking Groene Hart

 
De auto heeft het wonen losgemaakt van het winkelen, werken en ontspannen. De gemiddelde woon-werkafstand is in vijftien jaar toegenomen van 13 tot 17 kilometer. In de toekomst zal er meer verkeersdrukte op de wegen zijn en zullen de parkeerproblemen in de stad toenemen.
Over het behoud van het Groene Hart zijn de Nederlanders niet optimistisch: tweederde denkt dat het gebied in 2020 in belangrijke mate zal zijn verstedelijkt; eenzelfde aantal vindt dat echter niet wenselijk.

Ruim 40.000 huishoudens hebben tweede woning in buitenland


In  Nederland hebben 135.000 huishoudens een stacaravan als tweede verblijf. Verder zijn er 82.000 huishoudens met een tweede woning, waarvan bijna de helft zich in het buitenland bevindt. Van de Turken en Marokkanen van 55 jaar en ouder heeft ongeveer de helft een woning in het land van herkomst; velen verblijven er ook een deel van het jaar.

Nederland telt in 2020 circa 9 miljoen auto's

 
Meer dan de helft van alle huishoudens heeft één auto, bijna een kwart heeft er twee of meer. Nederland telt momenteel 7 miljoen personenauto's; in 2020 zullen dat er 9 miljoen zijn. Qua ruimtebeslag komt dat overeen met bijna 1000 voetbalvelden.Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2004 / In het zicht van de toekomst / Persbericht: In het zicht, hfdstuk 11

Menu